E14

Overtakelsen av Bodø

Få dager etter hovedangrepet kom en tysk fortropp syklende inn i byen.

Om formiddagen første juni kom en tysk fortropp syklende inn i byen. Deler av en bergdivisjon var blitt fløyet til Værnes ved Trondhjem og hadde tatt seg nordover langs riksvei 50 med kjøretøy, sykler og til fots. I Hopen hadde britene sprengt brua, slik at de tyske fortroppene måtte ta seg over sundet med båt.

Britene hadde evakuert Salten de tre siste nettene i mai. Etter det tyske inntoget overga politmesteren byen til Major Willam (major i Wehrmacht). Han og hans stab etablerte seg i fylkesmannsboligen ved Snippen. 

10. juni 1940 kapitulerte så Norge og okkupasjon av landet er et faktum.

Kilder:

 • Coldevin Axel, Bodø bys historie
 • Støre Knut, lokalhistoriker
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01