E25

  Overtakelsen av Bodø

  Få dager etter hovedangrepet kom en tysk fortropp syklende inn i byen.

  Om formiddagen første juni kom en tysk fortropp syklende inn i byen. Deler av en bergdivisjon var blitt fløyet til Værnes ved Trondhjem og hadde tatt seg nordover langs riksvei 50 med kjøretøy, sykler og til fots. I Hopen hadde britene spreng brua, slik at de tyske fortroppene måtte ta seg over sundet med båt.

  Britene hadde evakuert Salten de tre siste nettene i mai. Etter det tyske inntoget overga politmesteren byen til Major Willam (major i Wehrmacht). Han og hans stab etablerte seg i fylkesmannsboligen ved Snippen. 

  10. juni 1940 kapitulerte så Norge og okkupasjon av landet er et faktum.

  FORVANDLINGEN STEINAR AAS???


  Kilder:

  • Coldevin Axel, Bodø bys historie
  • Støre Knut, lokalhistoriker
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1