C16

" Bodøs Hall of Fame" - Hilda Schjølberg

Hilda Schjølberg var en handlingsorientert dame og bestilte selv en kanon for å beskytte byen med!

Hilda var formann i Bodøs forsvarsforening og 76 år da krigen brøt ut.

Hun fulgte nøye med på hva Hitler foretok seg, og så med uro på utviklingen. Hilda bestemte seg for at her måtte noe gjøres for å forsvare byen, og dermed satte hun i gang en storstilt innsamling av penger for å kjøpe en luftvernkanon. Hele 100 000,- kroner klarte hun å skaffe til veie, og kanonen ble bestilt hos det svenske firmaet Bofors. Kanonen kom imidlertid aldri til Bodø i krigstid, den ble nemlig stoppet på svenskegrensa. Sverige var et nøytralt land under krigen, og dermed turte ikke svenskene å frakte den over grensa til Norge og slik bli blandet inn i krigen.

Det var i alle fall ingenting å si på Hildas innsats for å beskytte Bodø!

Det hører med til historien at kvitteringen for den betalte kanonen ble funnet lenge etter krigen. Luftfartsmuseet i Bodø etterlyste den derfor på Bofors-fabrikken. Det endte med at kanonen ble levert og i dag står den utstilt på Norsk Luftfarsmuseum. Den fikk selvfølgelig navnet Hilda.

Kilde:

 • Knut Hoff
 • Norsk Luftfartsmuseum
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01