C16

  " Bodøs Hall of Fame" - Hilda Schjølberg

  Hilda Schjølberg var en handlingsorientert dame og bestilte selv en kanon for å beskytte byen med!

  Hilda var formann i Bodøs forsvarsforening og 76 år da krigen brøt ut.

  Hun fulgte nøye med på hva Hitler foretok seg, og så med uro på utviklingen. Hilda bestemte seg for at her måtte noe gjøres for å forsvare byen, og dermed satte hun i gang en storstilt innsamling av penger for å kjøpe en luftvernkanon. Hele 100 000,- kroner klarte hun å skaffe til veie, og kanonen ble bestilt hos det svenske firmaet Bofors. Kanonen kom imidlertid aldri til Bodø i krigstid, den ble nemlig stoppet på svenskegrensa. Årsaken var at siden Sverige var et nøytralt land under krigen. Dermed turte ikke svenskene å frakte den over grensa til Norge og slik bli blandet inn i krigen.

  Det var i alle fall ingenting å si på Hildas innsats for å beskytte Bodø!

  Det hører med til historien at kvitteringen for den betalte kanonen ble funnet lenge etter krigen. Luftfartsmuseet i Bodø etterlyste den derfor på Bofors-fabrikken. Det endte med at kanonen ble levert og i dag står den utstilt på Norsk Luftfarsmuseum. Den fikk selvfølgelig navnet Hilda.

  Kilde:

  • Knut Hoff
  • Norsk Luftfartsmuseum
    !
    9
    N
    1
    2
    B1
    B2
    B3
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    E1
    E2
    E3
    E8
    E7
    E9
    E20
    E21
    E22
    E23
    E25
    E26
    E27
    E28
    E29
    E30
    E35
    A1