Dagene som fulgte, livet under okkupasjonsårene

!
9
N
1
2
B01
B02
B03
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C01
C16
C17
C18
E02
E03
E04
E06
E31
E07
E09
E10
E11
E12
E14
E13
E16
E17
E18
E05
E15
E01
E26
E22
A01