Informasjonsskilt Bodøsjøen

Dette er informasjon til de som bruker APPen ute i marka og som nå er ved informasjonsskiltet i Bodøsjøen. For at du ved hjelp av GPS-signaler og posisjonsmarkør skal kunne navigere deg fram til formidlingspostene i kartet kan du sjekke telefonens posisjonsnøyaktighet. Følg veiledning nedenfor:
 • GPS-lokasjon må være påslått (også kalt posisjon, stedstjeneste)
 • Still deg inntil informasjonsskiltet
 • Posisjonsmarkøren vises som en liten, sort sirkel. Telefonen kan trenge noen minutter på å innhente signalene, ikke trykk på telefonen så lenge som posisjonsmarkøren flytter på seg.
 • Dersom posisjonsmarkør og punktet for informasjonsskiltet sammenfaller eller er nærme hverandre, har telefonen god posisjonsnøyaktighet

Ikke alle telefoner har god posisjonsnøyaktighet, og det er lite å gjøre med det. Noen tips:

 • Vær i åpent lende slik at telefonen mottar flest mulig satellittsignaler
 • Vær tålmodig - det kan ta flere minutter å forbedre nøyaktigheten, spesielt om du sjeldent har GPS-lokasjon påslått.
 • Om du opplever at posisjonsmarkøren "hopper" når du går tur, er det fordi telefonen ikke mottar signaler fra tilstrekkelig mange satellitter. Dette vil justere seg så snart signalforholdene bedrer seg.

Om du ikke skulle oppnå god posisjonsnøyaktighet med din telefon, kan du likevel navigere deg fram til de ulike formidlingspostene ved hjelp av kartet  (Statkart) som er meget detaljert og viser:

 • stien - stiplet oransje linje
 • elva - blå
 • broer, platter - mørk brun
 • bygg - lys grå
 • koter
 • annen informasjon
   !
   9
   N
   1
   2