E29

  Gjenreisingen av Bodø

  De voldsomme ødeleggelsene i byen gjorde at den måtte bygges på nytt når krigen var over.

  Allerede i juni 1940 henvendte formannskapet seg til arkitekt Kristoffer Lange og bad om et reguleringsforslag for gjenoppbygging av byen. Det ble lagd et foreløpig utkast og arbeidet ble overtatt av «Brente Steders Regulering» - et statlig organ. Ny plan ble vedtatt i 1942, men gjenoppbyggingen av sentrum ble nektet av Wehrmacht. Mindre endringer vedtatt av bystyret etter krigen, og byen ble regulert slik vi kjenner den i dag.  Les mer om gjenreisningen i vedlegget.

  Kilde:

  • Støre Knut, lokalhistoriker

   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1