E18

Gjenreisingen av Bodø

De voldsomme ødeleggelsene i byen gjorde at den måtte bygges på nytt når krigen var over.

Allerede i juni 1940 henvendte formannskapet seg til arkitekt Kristoffer Lange og bad om et reguleringsforslag for gjenoppbygging av byen. Det ble lagd et foreløpig utkast og arbeidet ble overtatt av «Brente Steders Regulering» - et statlig organ. Ny plan ble vedtatt i 1942, men gjenoppbyggingen av sentrum ble nektet av Wehrmacht. Mindre endringer vedtatt av bystyret etter krigen, og byen ble regulert slik vi kjenner den i dag. I 1956 var den nye kirka ferdig og da Rådhuset sto ferdig i 1959 regnet man byen for gjenreist etter krigen.  Les mer om gjenreisningen i vedlegget.

Kilde:

 • Støre Knut, lokalhistoriker

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01