E05

Bodøsaken

Bodøsaken er en av Norgeshistoriens største smuglersaker noensinne, og den endte på høyeste politiske nivå mellom stormakten Storbritannia og unionen Norge-Sverige.

I 1814 kom finnen Carl Johan Gerss til byen, hvor han fikk handelsbevilling og ble byen første handelsborger. våren 1818 var Gerrs  en av lederne for smuglingen av brennevin som ble solgt i området uten at varene ble fortollet.

Byens toller Henrich Helliesen beslagla en del av varene og mennene ble satt i arresten, først på Hernes, deretter ombord i skipene de kom hit med. Men smuglerene klarte å lure lensmannen og hans menn, og flyktet med skipene fra byen tilbake til Storbritannia.

Dokumenter ble forfalsket og saken ble dermed oppfattet  som en alvorlig krenkelse av britiske statsborgere og Storbritannia. Saken ble så tilspisset at det en stund var fare for at millitære midler ville bli anvendt. Det endte med at den norske stat måtte betale enorme summer - 120 000,- spesidaler, noen som på denne tiden var 1/8 del av det norske statsbudsjettet - til Storbritannia.

Under arbeidet med å få Norge til å bli et selvstendig land ble Bodøsaken ble brukt som et "bevis" på at svenske myndigheter ikke klarte å ivareta norske interesser. 

Hvis du vil vite mer om denne saken så kan du laste ned vedlegget.

Kilde: 

 • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodøs historie bind 2
  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01