E30

  Bodøsaken

  Bodøsaken er en av Norgeshistoriens største smuglersaker noensinne, og den endte på høyeste politiske nivå mellom stormaken Storbritannia og unionen Norge-Sverige.

  I 1814 kom finnen Carl Johan Gerss til byen, hvor han fikk handelsbevilling og ble byen første handelsborger. våren 1818 var Gerrs  en av lederne for smuglingen av brennevin som ble solgt i området uten at varene ble fortollet.

  Byens toller Henrich Helliesen beslagla en del av varene og mennene ble satt i arresten, først på Hernes, deretter ombord i skipene de kom hit med. Men smuglerene klarte å lure lensmannen og hans menn, og flyktet med skipene fra byen tilbake til Storbritannia.

  Dokumenter ble forfalsket og saken ble dermed oppfattet  som en alvorlig krenkelse av britiske statsborgere og Storbritannia. Saken ble så tilspisset at det en stund var fare for at millitære midler ville bli anvendt. Det endte med at den norske stat måtte betale enorme summer - 120 000,- spesidaler, noen som på denne tiden var 1/8 del av det norske statsbudsjettet - til Storbritannia.

  Under arbeidet med å få Norge til å bli et selvstendig land ble Bodøsaken ble brukt som et "bevis" på at svenske myndigheter ikke klarte å ivareta norske interesser. OSCAR????

  Hvis du vil vite mer om denne saken så kan du laste ned vedlegget.

  Kilde: 

  • Dørum Knut, Byen blir sentrum, Bodøs historie bind 2
   !
   9
   N
   1
   2
   B1
   B2
   B3
   C2
   C3
   C4
   C5
   C6
   C7
   C8
   C9
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   E1
   E2
   E3
   E8
   E7
   E9
   E20
   E21
   E22
   E23
   E25
   E26
   E27
   E28
   E29
   E30
   E35
   A1