E15

  Plyndringen etter bombinga

  Da bombedagen var over og mange hus var ødelagte, startet plyndringen av både offentlig og privat eiendom.

  I slutten av felttoget flyttet NKL store deler av sitt lager nordover, og de varene som var igjen ga direktøren til befolkningen. Det oppstod et slags «klondyke», med både tragiske og humoristiske innslag.

  Etter bombinga lå byen "åpen for hogg", og en armada av båter kom inn fra distriket. Både lokket av tilbudet fra NKL, men også av utsiktene til et bedre utbytte. Der vinduer var ødelagte tok folk seg inn i butikkene.

  Her utspant det seg forskjellige scener, som kvinnen som kom ut fra Wilhelm Karlsens butikk med armene fulle av potter! Andre stakk av med den elektriske klokken fra veggen utenfor K. Hansens urmakerbutikk. Og denne klokken endte angivelig på en gård i Gildeskål, hvor de ikke hadde elektrisistet!

  Men plyndrerne nøydde seg ikke med butikkene, flere tok også for seg private hus. Myndighetene hadde oppfordret folk til å  la dørene være ulåste slik at de som var i byen kunne finne ly under bombeangrepene. Her ble også britiske soldater observert mens de plyndret. 

  Politi og militære vakter var omtrent maktesløse, samtidig som Vaktkompaniet sviktet. For etter at flammene haddde lagt seg, var det få av dem som dukket opp. Noen soldater på gjennomreise, skal ha gjort det de kunne, men det var umulig å stoppe folk på plyndringstokt. Da politimesteren ble kjent med hva som foregikk sendte han noen av sine folk rundt i distriktet i forsøk på å finne utbyttet og plyndrerene. Men jungeltelegrafen hadde gått så det var vanskelig å få gjort noe med saken.

  Overlege Johnson kom noe senere med idéen om å opprette en «Samlesentral» i Sangerhallen. Hvor folk kunne levere inn ting de «hadde kommet over», uten å måtte stå til rette for hvor, hvordan og hvorfor. Angivelig skal mye ha kommet tilbake til eierne på denne måten. 

  Kilder:

  • Knut Støre, lokalhistoriker
    !
    9
    N
    1
    2
    B01
    B02
    B03
    C02
    C03
    C04
    C05
    C06
    C07
    C08
    C09
    C10
    C11
    C12
    C13
    C14
    C15
    C01
    C16
    C17
    C18
    E02
    E03
    E04
    E06
    E31
    E07
    E09
    E10
    E11
    E12
    E14
    E13
    E16
    E17
    E18
    E05
    E15
    E01
    E26
    E22
    A01