E15

Plyndringen etter bombinga

Da bombedagen var over og mange hus var ødelagte, startet plyndringen av både offentlig og privat eiendom.

I slutten av felttoget flyttet NKL store deler av sitt lager nordover, og de varene som var igjen ga direktøren til befolkningen. Det oppstod et slags «klondyke», med både tragiske og humoristiske innslag.

Etter bombinga lå byen "åpen for hogg", og en armada av båter kom inn fra distriket. Både lokket av tilbudet fra NKL, men også av utsiktene til et bedre utbytte. Der vinduer var ødelagte tok folk seg inn i butikkene.

Her utspant det seg forskjellige scener, som kvinnen som kom ut fra Wilhelm Karlsens butikk med armene fulle av potter! Andre stakk av med den elektriske klokken fra veggen utenfor K. Hansens urmakerbutikk. Og denne klokken endte angivelig på en gård i Gildeskål, hvor de ikke hadde elektrisistet!

Men plyndrerne nøydde seg ikke med butikkene, flere tok også for seg private hus. Myndighetene hadde oppfordret folk til å  la dørene være ulåste slik at de som var i byen kunne finne ly under bombeangrepene. Her ble også britiske soldater observert mens de plyndret. 

Politi og militære vakter var omtrent maktesløse, samtidig som Vaktkompaniet sviktet. For etter at flammene haddde lagt seg, var det få av dem som dukket opp. Noen soldater på gjennomreise, skal ha gjort det de kunne, men det var umulig å stoppe folk på plyndringstokt. Da politimesteren ble kjent med hva som foregikk sendte han noen av sine folk rundt i distriktet i forsøk på å finne utbyttet og plyndrerene. Men jungeltelegrafen hadde gått så det var vanskelig å få gjort noe med saken.

Overlege Johnson kom noe senere med idéen om å opprette en «Samlesentral» i Sangerhallen. Hvor folk kunne levere inn ting de «hadde kommet over», uten å måtte stå til rette for hvor, hvordan og hvorfor. Angivelig skal mye ha kommet tilbake til eierne på denne måten. 

Kilder:

 • Knut Støre, lokalhistoriker
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01