C18

" Bodøs Hall of Fame" - Adelsteen Normann

Adelsteen Normann ble kalt for fjordenes og midnattssolens maler.

Adelsteen Normann ble født 1. mai i 1848 på Vågnøya, noen få kilometer nord for Bodø. Han ble døpt Eilert Adelsteen Normann og var sønn av handelsmann og jekteskipper Johan Normann Andreassen Kiil.

Adelsteen var utpekt til å overta driften av handelsstedet og jektefarten etter sin far. For å utdanne seg til dette oppdraget studerte han i Trondheim, Bergen og København. Men som 21-åring avbrøt han utdanningen og dro til Düsseldorf i 1869 for å studere ved kunstakademiet.

Normann er fasinert av den nasjonalromantiske tidsånden og vil bli landskapsmaler. Düsseldorf blir et solid fundament for han som var en nøktern mann som likte det trygge og tradisjonelle. Allerede før han er ferdig på landskapslinjen i 1873 har han deltatt med sine landskapsmalerier fra Vestlandet og Nord-Norge på store utstillinger i Europa. Han fortsetter ta del i store utstillinger i USA og Europa gjennom hele sin karriere. I 1897 deltok han på Høstutstillingen i Kristiania, og samme året ble han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden fordi han hadde gjort landet og fjordene kjent i utlandet, og slik bidratt til turismen.

Adelsteen regnes som senromantiker, selv om han senere i karrieren lot seg påvirke av de nye trendene, som impresjonismen. Likevel er det naturen som dominerer hele hans kunstnerkarriere.

I Düsseldorf gifter han seg med Catharina Weitgan og får fem barn med sin kone. I 1887 flyttet han til Berlin. I 1909 får han sitt sjette barn, da med en 35 år yngre modell, Luise Rostalski. Da hans kone dør to år senere giftet han seg med Luise, noe som gjorde at han familie delte seg i to uforsonelige leire.

Adelsteen får astma under første verdenskrig og ble av legen anbefalt et kaldere og tørrere klima, noe som gjorde at han dro til innlandet i Norge. Høsten 1918 får han spanskesyken og dør 2. juledag. Hans urne er satt ned på en kirkegård når Potsdam i Berlin.

Kilde: 

 • Bjørn Tore Pedersen, Acelsteen Normann, Norges fjordmaler, Antersen & Butchøn, Oslo 2009
 • Anne Aaseruud, Adelsteen Normann, Fra Bodø til Berlin, Orkana Akademiske, Stamsund 2013
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01