E01

Sølvskatten fra Brattenskaret

Like utenfor byen ble det for rundt 100 år siden funnet et sølvdepot som i ettertid har blitt datert til rundt år 1000. Funnet besto av 1,2 kg sølv - det største sølvfunn fra vikingtid gjort i Nord-Norge, og ringnåla er den største som er funnet i Skandinavia fra denne perioden.

I 1919 drev bonden Johan Henriksen Lagaard og tok ut stein oppe i Brattenskaret, like utenfor byen. Under ei steinhelle fant Johan en neverpakke som var gått i oppløsning, ved nevra lå det til sammen 1,2 kg sølv. 

Sølvskatten innehold mynter og deler av mynter fra England og Arabia. Den nyeste var laget for den angelsaksiske kongen Edmund og årstallet var 949, dermed vet vi at neverpakken tidligst kan ha blitt lagt i steinura i årene etter år 949.

Pakken inneholder også sølvbiter som ble brukt til betalingsmiddel ved handel. 4 små ringer kan også ha vært betalingssølv, 1 armring som en pyntet seg med (de tredde den opp ovenfor albueleddet) og 2 hals-ringer.

Den aller største gjenstanden var ringnåla, den veide 720 gram. Ringnåla ble brukt til å feste kappa slik at den skulle holde seg på plass, men denne nåla er så stor at den neppe har vært i daglig bruk – det ville vært svært upraktisk. Det kan tenkes at den har vært et statussymbol – for å vise at en hadde penger og makt. Kanskje kan en vikinghøvding ha brukt den når han var på tinget sammen med andre høvdinger.

I området bodde det både vikinger og samer og de handlet med hverandre. Det fantes ingen banker, kanskje var naturen den tryggeste oppbevaringsplassen om du skulle gjemme unna verdier. Kanskje var en vikinghøvding kommet i klammeri med en annen og ville gjemme sølvet, kanskje samene ofret sølvet til naturgudene? Eller ville de som eide sølvet gjemme det unna for Olav Tryggvasson, som gjerne stjal verdier fra folk som nektet tro på Gud? 

En annen teori er at sølvdepotene muligens var en form for grensemerker som ble nedlagt i samhandling mellom samer og nordmenn på hver sin side av «grensa». Flere forskere mener at sølvdepotene var sentrale i samhandlingen mellom nordmenn og samer. Sølvdepotene ligger ofte ved naturformasjoner som markerer skille mellom samiske og norrøne bruksområder.

Hvem som har lagt sølvskatten i Brattenskaret får vi aldri vite. Heller ikke nøyaktig når det ble gjort eller hvorfor.

Kilder:

 • Bodøs historie, bind 1, Lenge før byen, Eirin Holberg og Alan Hutchinson
 • Bodin Bygdebok, første del
   !
   9
   N
   1
   2
   B01
   B02
   B03
   C02
   C03
   C04
   C05
   C06
   C07
   C08
   C09
   C10
   C11
   C12
   C13
   C14
   C15
   C01
   C16
   C17
   C18
   E02
   E03
   E04
   E06
   E31
   E07
   E09
   E10
   E11
   E12
   E14
   E13
   E16
   E17
   E18
   E05
   E15
   E01
   E26
   E22
   A01