10

Bautasteinene på Vågøynes

Bautasteinene på Vågøynes er datert til eldre jernalder og ble satt opp en gang mellom 500 f.Kr. og 550 e.Kr.

På begynnelsen av 1970-tallet foretok arkeologer fra Tromsø Museum utgravninger i deler av haugen. De tre bautasteinene lå på dette tidspunktet på bakken, noe de trolig hadde gjort i flere hundre år, og de var kraftig mosegrodde. Utgravningen viste at steinene var satt opp i tørrmurte steinfundamenter og at de var plassert i en likesidet trekant. Den korteste steinen er 2 meter, den miderste 3,5 meter og den høyeste 4,5 meter.

Hvilken funksjon de har hatt er uvist. Det ble ikke gjort noen gravfunn, men det ble funnet både kull og skjørbrent stein. Kanskje hadde bautaene og området rundt en rolle som kultsted, et sted hvor datidens religiøse ritualer og sermonier ble utført. En annen tolkning kan være at de har hatt en funksjon som minnesmerker, eller kanskje de var reist som grensemørkører mellom gårdene.

Uavhengig av hva de symboliserte for de som levde i jernalderen, er de staute monumenter som gjør inntrykk på oss mennesker også i dag.

På Neskarhaugen, mellom bautasteinene og jernbanebrua, ligger det to gravhauger. De er bare en halv meter høye, men kanskje klarer du å få øye på den i terrenget?

Langhaugen er 10 meter i lengde og oval i formen, mens den andre haugen er rund og 9 meter i diameter. Rundhaugen bærer tydelig preg av at den har blitt plyndret i tidligere tider, den har to plyndringsgroper på  toppen.

Gravhaugene på Nerskarhaugen har aldri blitt utgravd av arkeologer og vi vet derfor ikke nøyaktig alder på dem som ble begravd her eller hvem de var. Det kan tenkes at det er det siste hvilsestedet for husbonden og husfrua på gamle Vågøya gård, for det var vanlig at gravhaugene symboliserte makt og betydning og derfor måtte ligge godt synlig.

Fortellerstemme: Eirin Edvardsen

Replikker: Barbro Laxaa, Oscar Berg og Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Musikk: trommer og kved; Eirin Edvardsen

Lydeffekter: www.freesound.org

Foto i digital fortelling:

 • Tor: Thor's_Battle_Against_the_Jötnar_(1872)_by_Mårten_Eskil_Winge www.wikipedia.org
 • Odin: www.wikipedia.org
 • Frøy: Freya_by_Johannes_Gehrts, www.wikipedia.org
 • Volven: Carl Olof Larsson (1853-1919)
 • Alle andre foto: Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av: Ruth Tove Trang-Liljar, Nordland Fylkeskommune

Litteratur/referanser:

 • www.fotefar.no
 • Kved "Sole går bak åse ned":  tradisjonell folkevise
 • Voluspå: Samlaget, 2009
 • Arild Hauges runer - beskrivelse av blot: http://www.arild-hauge.com/blot.htm 
   !
   9
   N
   1
   2