• Jordmor Helga Vatten
  Gitt av Torunn Oppegaard Flæsen
K07

Jordmor Helga Vatten (1891-1977)

Helga Vatten fikk i 1954 tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin lange og tro tjeneste som jordmor. I begrunnelsen het det: «Hun har nedlagt et meget dyktig og oppofrende arbeid så vel i sitt egentlige virke som når det gjaldt å holde seg ajour med utviklingen innen faget».

Helga ble ansatt som jordmor i Misvær i 1914, i Bodin fra 1918 og i Bodø fra 1921. Hun gikk av som jordmor i 1954, men fortsatte likevel i yrket fram til 1961.

I Misvær var lønna på tre hundre kroner året, samt et tillegg på tre kroner pr. barn hun imot. I 1954 var tillegget økt til femti kroner pr. barn. Reiseveien fram til den fødende kunne være strabasiøs, både på hesteryggen og noen ganger på ski. En gang arbeidet Helga syv døgn i strekk uten et øyeblikks søvn.

Totalt virket altså Helga som jordmor i 47 år, og i perioden 1921-1954 tok hun imot ca. 4500 barn. Flere ganger har Helga vært jordmor til både besteforeldre, foreldre og barn i samme familie, til sammen i sin karriere har hun tatt imot over 6000 barn.

Helga var aktiv i organisasjonsarbeid og satt som formann i Nordland Fylkesavdeling av Norges Jordmor-forbund. Der arbeidet de for å gjøre jordmor-utdanningen til en egen utdanning. I tillegg jobbet hun utrettelig for speiderbevegelsen og fikk på plass speiderpikenes hus, KFUK, i Bodø i 1954

  Kilde:

 • Nordland Fylkeskommune
 • Nordlandsposten

 

  !
  9
  N
  1
  2
  B01
  B02
  B03
  C02
  C03
  C04
  C05
  C06
  C07
  C08
  C09
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
  C01
  C16
  C17
  C18
  K03
  K01
  K02
  K04
  K05
  K06
  K07
  K08
  K09
  K11
  K12
  K10
  K13
  E02
  E03
  E04
  E06
  E31
  E07
  E09
  E10
  E11
  E12
  E14
  E13
  E16
  E17
  E18
  E05
  E15
  E01
  E26
  E22
  A01