Inndelinger

Klikk på den posten du ønsker å vite mer om

 1. Nødvendige telefoninnstillinger
 2. Hvordan kalibrere kompasset på din mobil
 3. Hvordan teste din posisjonsnøyaktighet
 4. Hvordan finne frem i kartet
 5. Hvordan lese, se og høre innhold i artiklene
 6. Hvordan spare mobildatakostnader?
 7. Hvordan nullstille APP
 8. Hvilke enheter støtter APPen
 9. Systeminfo 

 

1. Nødvendige telefoninnstillinger for din telefon (tilbake til topp)

 • Husk å slå på "GPS-lokasjon"under innstillinger på din telefon (også kalt posisjon/stedstjeneste).
 • Nettleseren du bruker må også gis tilgang/få lov til å vise "GPS-lokasjon". Normalt er denne påslått som standard.
 • Når du går inn på www.vandringen.no for første gang, så vil telefonen spørre om du vil tillate nettleseren om å vise din posisjon. Denne må du tillate/godta for at posisjoneringen skal fungere.
 • Mobildata må være på for at du skal kunne bruke APPen. 
 • Vi anbefaler at du setter telefonens «dvaletid» til flere minutter, gjerne 10 minutter for å slippe at telefonen går i dvale "til stadighet" under turen.
 • Vi anbefaler at du holder både din telefon og nettleser oppdatert, for en best mulig bruksopplevelse. Hvis ikke kan du oppleve at APPen ikke fungerer som den skal.

 

2. Hvordan kalibrere kompasset på din mobil (tilbake til topp) 

Dersom du ønsker at telefonen skal angi nøyaktig retning i kartet (rotasjon) bør du kalibrere kompasset på telefonen. Kalibrering kan gjøres på flere måter avhengig av telefontype. Her er noen tips:

 • Bevege telefonen i en liggende 8-tallsformasjon, eller vipp den fram og tilbake, vipp fra side til side og snu den fra side til side.
 • Om du fremdeles har problemer kan du søke på Internett etter kalibrering + merke på din telefon, da kalibrering kan variere fra telefon til telefon.

I hovedmenyen  finner du også eget menypunkt som forklarer alle kartsymbolene (Forklaring av kartsymboler).


3. Hvordan sjekke posisjonsnøyaktigheten på din telefon (GPS-posisjon) (tilbake til topp) 

 • Slå på GPS-lokasjon på telefonen (også kalt posisjon/stedsangivelse).  Alle telefoner bruker satellittsignaler for å beregne posisjon, og den må ha kontakt med minst 3 satellitter samtidig for å få god nøyaktighet. Etter at lokasjon er påslått kan det ta noen minutter før telefonen har mottatt tilstrekkelig med signaler for å beregne din posisjon.
 • De eneste to faste, fysiske postene i APPen er informasjonsskiltene i Maskinisten og i Bodøsjøen. Gå til ett av informasjonsskiltene, markert med dette symbolet i kartet. 
 • Klikk på "Start turen" eller kartsymbolet  for å komme til kartsiden.
 • Din posisjon vil vises som en sort sirkel i kartet. 
 • Når du står ved skiltet skal kartmarkøren og informasjonspunktet sammenfalle, da har din telefon god posisjonsnøyaktighet. 

Eksempel 1(se bildet under):

Hvis du får en hvit sirkel rundt din posisjon, viser den potensiell missvisning grunnet manglende signaler. Det kan da være lurt å gi telefonen litt mer tid, slik at nøyaktigheten kanskje blir bedre. Se neste eksempel som viser optimal nøyaktighet. 

Eksempel 2 (se bildet under): 
Hvis den hvite sirkelen er helt borte, har telefonen din veldig god nøyaktighet.

 

Ikke alle telefoner har god posisjonsnøyaktighet, og det er lite å gjøre med det. Noen tips:

 • Vær i åpent lende slik at telefonen mottar flest mulig satellittsignaler
 • Vær tålmodig - det kan ta flere minutter å forbedre nøyaktigheten, spesielt om du sjeldent har GPS-lokasjon påslått.
 • Om du opplever at posisjonsmarkøren "hopper" når du går tur, er det fordi telefonen ikke mottar signaler fra tilstrekkelig mange satellitter. Dette vil justere seg så snart signalforholdene bedrer seg.

Om du ikke skulle oppnå god posisjonsnøyaktighet med din telefon, kan du likevel navigere deg fram til de ulike formidlingspostene ved hjelp av kartet som er meget detaljert og viser:

 • stien - stiplet oransje linje
 • elva - blå
 • broer, platter - mørk brun
 • bygg - lys grå
 • koter
 • annen informasjon

I hovedmenyen  finner du også eget menypunkt som forklarer alle kartsymbolene (Forklaring av kartsymboler).


 

4. Hvordan finne frem i kartet (tilbake til topp)

 • Første gang du åpner kartet vil du får opp informasjon om bruk av stedstjener i APPen (Automatisk visning av din posisjon). Viktig informasjon som du bør lese, og du må svare bekreftende på spørsmål om å la nettleseren vise din posisjon.
 • Kompassymbolet nederst i venstre hjørne kan når som helst slås eller AV.
 • Når den er slått   = din kartposisjon vises i senter kartet og kartet kan ikke flyttes.
 • Når den er slått AV  = du kan navigere fritt i kartet.
 • Anbefalte stier er markert i kartet som en stiplet oransje sti, bruoverganger og platter er markert mørk brune og elva er markert blå. Du kan også relatere deg til hus, gatenavn i kartet og koter.
 • Langs de inntegnede stiene i kartet, finner du flere nummererte kartmarkører med forskjellig tema som enkelt kan åpnes ved å klikke på dem.
 • Når du er på vandring med bruk av APPen vil din posisjons-markør vise hvor du befinner deg, og hvilke poster som er relevant for området du er i.

I hovedmenyen  finner du også eget menypunkt som forklarer alle kartsymbolene (Forklaring av kartsymboler).  


 

5. Hvordan lese, se og høre innhold i artiklene (tilbake til topp)

 • Du kan klikke på alle de nummererte postene i kartet.
 • Når du har klikket på en post, får du opp en artikkel hvor du i en egen bunnmeny kan velge hva du ønsker å se, høre eller lese. Alle poster/artikler innholder ulikt innhold, med alt fra bilder, tekst, filmklipp, lydspor, eksterne kilder og nedlastbare vedlegg.
 • Lydspor og filmklipp har samme lydfil, men i filmklipp er lyd og bilder satt sammen til en digital fortelling.
 • Best lydgjengivelse får du ved å bruke øreplugger eller headset.
 • Du kan også søke etter innhold fra kartet ved å klikke på søkesymbolet , plassert nederst i høyre hjørne av kartet.

I hovedmenyen  finner du også eget menypunkt som forklarer alle kartsymbolene (Forklaring av kartsymboler). 


 

6. Hvordan spare mobildatakostnader (tilbake til topp)

Hvis du er bekymret for dine telefonkostnader, har vi lagt til rette en mulighet hvor du kan spare bruk av mobildata.

Normalt lastes det ned ett og ett formidlingspunkt når man bruker APPen. Men du kan velge å forhåndslaste innholdet via internett hjemme (WiFi) før turen, slik at du begrenser nedlasting underveis.

MERK! Videofilmer og eksternt innhold forhåndslastes ikke, men all tekst, lydfiler og bilder forhåndslastes.

Vi minner om at du likevel må ha mobildata på under turen.

KLIKK HER FOR Å FORHÅNDSLASTE >> 


 

7. Hvordan nullstille APP (tilbake til topp)

Hvis du skulle ønske å slette innholdet fra din telefon, velger du funksjonen «Nullstill APP». Vær oppmerksom på at funksjoner som viser at du har besøkt formidlingspunktene da forsvinner.

KLIKK HER FOR Å NULLSTILLE APP >> 


 

8. Hvilke enheter støtter APPen (tilbake til topp)

Siden APPen er ny og ikke testet på alle type enheter og nettlesere, så vil vi sette veldig pris på din tilbakemelding.

GI OSS TILBAKEMELDING >> 


 

9. Systeminfo (tilbake til topp)

Kartet i APPen er levert av Statkart og er meget nøyaktig og detaljert. Det gjør at selv om telefonen ikke har optimal posisjonsnøyaktighet vil du likevel kunne navigere deg fram til postene i kartet.